LÁJKOLJ MINKET!

Facebookon is követhetsz minket!

IT hálózat építés

Réz- és üvegszál alapú passzív adatkommunikációs hálózatok tervezése, kiépítése

amfd_logo

- Meglévő hálózatok felmérése, fejlesztése

- Kisebb és nagyobb kiterjedésű monomódusú és multimódusú helyi hálózatok  (LAN)  tervezése

- Optikai gerinckábelezések végződtetése szálhegesztéssel

- Tanácsadás, helyszíni szakmai oktatások

www.amfd.hu

Termékajánló

Hírek

2017.01.06
Minimális követelmények a munkavédelemben

Munkavédelmi követelmények

A munkavédelem a foglalkoztatás egyik érzékeny területe. Az ellenőrzések során a hatóságok rendre szabálytalanságokat állapítanak meg, aminek egyre súlyosabb összegű bírságolás a következménye.

Tematikus összeállításunk áttekinti azokat a feltételeket, amelyeknek valamennyi foglalkoztató köteles megfelelni, és valamennyi munkahelyet érintik.

Általános munkavédelmi követelmények

Az alapvető munkavédelmi szabályokat az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) tartalmazza, amely általános elvként rögzíti, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért a munkáltató felelős. A megvalósítás módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza meg. 

Az elvárható követelmények teljesítése

Egyéni védőeszközt használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK-típustanúsítvánnyal.

A munkahely létesítésének munkavédelmi követelményei

A munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a munka megszervezése során az ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni.

Előzetes vizsgálat

A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek.

Megfelelőségi nyilatkozatok

Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások.

Munkahelyi zaj- és rezgések elleni védelem

A munkahelyeken a zaj hangnyomásszintje nem haladhatja meg a rendeletben megadott értékeket. Annak érdekében, hogy a zaj- és rezgésterhelés a megengedett értéket ne haladja meg, a munkaeszköz típusának kiválasztásánál figyelembe kell venni az annak használata során keletkező zaj és rezgés mértékét.

A határértékeket meghaladó munkahelyi rezgés expozíció esetében a rezgésterhelést a szükséges műszaki megoldásokkal a megengedett érték alá kell csökkenteni.

A kéz-kar rezgés expozíciójával járó munkavégzés során, ha nem biztosított a könnyűnek minősülő fizikai munkavégzés munkakörnyezeti előírásainak megfelelő klíma, a munkavállalót - a lokális lehűlés elleni végtagvédelem érdekében - egyéni védőeszközzel kell ellátni.

Minimális követelmények a munkaeszközökkel szemben

A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjét a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet szabályozza.

Időszakos biztonsági felülvizsgálat

A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja.

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.

Soron kívüli ellenőrzés

A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell, ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be. Az ellenőrzés elvégzéséig annak üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani.

Munkafolyamat, technológia, anyag

A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az ne veszélyeztesse sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát. A veszélyforrások elleni védekezés módját a munkáltató köteles megállapítani.

Az egyéni védőeszközt igénylő tevékenységek jegyzéke (nem teljes)

A fej védelme * Védősisakok: * Építkezés, különösen állványokon, állványok alatt vagy azok közelében és magasban végzett munkák; zsaluzás vagy annak lebontása, szerelési és berendezési munkák, állványozási és bontási munkák. * Acélhidakon, acél épületszerkezeteken, vezetékoszlopokon, tornyokon, hidraulikus acélszerkezeteken, öntőkemencéknél, hengerműben végzett munkák; nagy konténerekkel, nagy csővezetékeken, kazánházakban és erőművekben végzett munkák. * Tárnában, árkokban, aknákban és alagutakban végzett munkák. * Földmunkák és kőfejtés. * Föld alatti munkák végzése; kőfejtőkben, külszíni fejtésen, szénkészlet elszállításánál végzett munkák. * Szegecselőgéppel végzett munka. * Öntésnél végzett munka. * Lift, emelőgép, daru és szállítószalag mellett végzett munkák. * Öntőkemencénél, közvetlen kohászati üzemben, acélműben, hengerdében, fémműben végzett munkák, kovácsolás, ejtőkalapáccsal végzett kovácsolás és öntés. * Ipari kemencékkel, konténerekkel, gépekkel, silóval, bunkerrel és csövekkel végzett munkák. * Hajóépítés. * Vasúti tolatás. * Vágóhídi munkák. * A lábfej védelme * Átfúrásmentes talpú biztonsági cipők: * Vázszerkezeti munkák, alapozási munkák, közúti munkák. * Állványozási munkák. Vázszerkezet lebontása. * Betonnal és előre gyártott elemekkel végzett munkák, a zsaluzást és annak lebontását is beleértve. * Építési vállalkozó telepén és áruházában végzett munkák. * Tetőn végzett munkák. * Nem átfúródásmentes talpú biztonsági cipők: * Acélhidakon, acélhíd építésénél, vezetékoszlopon, tornyon, liften, hidraulikus acélszerkezeten, öntőkemencénél, acélműben és hengerműben, nagy konténerekkel, nagy esővezetékeken, darukon, kazánházban és erőművekben végzett munkák. * Kemencék építésénél, fűtő- és szellőztetőberendezéseken, valamint fémek szerelésével végzett munkák. * Öntőkemencénél, közvetlen kohászati üzemben, acélműben, hengerműben, fémműben végzett munkák, kovácsolás, ejtőkalapácsolás, melegsajtoló és drótvonó üzemben végzett munkák. * Kőfejtőben és nyílt színi fejtésnél, szénkészlet elszállításánál végzett munkák. * Kőfejtés és -megmunkálás. * Síküveg- és öblösüvegáru gyártása és feldolgozása. * Az öntőformákkal végzett munka a kerámiaiparban. A kemencék kibélelése a kerámiaiparban. * Formázási munka a kerámiaiparban és az építőanyag-iparban. * Szállítás és raktározás. * Fagyasztott hústömbökkel és fagyasztott élelmiszer csomagolásával végzett munkák. * Vasúti tolatás. * Sarokkal vagy erősítővel ellátott, átfúródásmentes talpú biztonsági cipők: * Tetőn végzett munkák. * Szigetelőtalpú védőcipők: * Rendkívül magas vagy rendkívül alacsony hőmérsékletű anyagokkal végzett munkák. * Könnyen levethető védőcipők: * Amikor fennáll a megolvadt anyag áthatolásának veszélye. * A szem és az arc védelme * Védőszemüvegek, arcvédő maszkok vagy ernyők: * Hegesztési, köszörülési vagy szeparálási munkák. * Fúrás és vésés. * Kőfejtés és feldolgozás. * Szegecselőgéppel végzett munka. * Forgácsológépen végzett munka. Ejtőkalapácsos kovácsolás. * Törmelék eltávolítása és aprítása. Csiszolóanyagok szóródása. * Savakkal és maró oldatokkal, fertőtlenítőkkel és maró hatású tisztítószerekkel végzett munkák. * Folyadéksugárral végzett munkák. * Megolvadt anyaggal vagy annak közelében végzett munkák. * Sugárzó hő mellett végzett munkák. * Lézerrel végzett munkák. * A légutak védelme * Légzésvédő készülékkel: * Tartályokban, szűk térben, gázzal működtetett ipari kemencékben végzett munkák, ahol esetleg gáz maradt, és túl kevés az oxigén. * Nagykohó adagolójánál végzett munkák. * Gázkonverter és nagykohó gázcsövei közelében végzett munkák. * Nagykohó csapjai közelében végzett munkák, ahol nehézfém kigőzölgése fordulhat elő. * Kemencék bélelésével és öntőkanállal végzett munkák, ahol por képződhet. * Szórással végzett festés, amennyiben az elszívás nem megfelelő. * Aknákban, csatornákban és egyéb föld alatti üregekben végzett, szennyvízzel kapcsolatos munkák. * Hűtőházban végzett munkák, amennyiben fennáll a hűtőfolyadék szökésének veszélye. * A hallás védelme * Hallásvédők: * Fémprésgépen végzett munka. * Pneumatikus fúróval végzett munka. * A repülőtéri földi személyzet munkája. * Cölöpverési munka. * Famegmunkálás és textilipari munkák. * A test, a kar és a kéz védelme * Védőruhák: * Savakkal és maró oldatokkal, fertőtlenítőkkel és maró hatású tisztítószerekkel végzett munkák. * Forró anyagokkal vagy azok közelében végzett munkák, amennyiben a hőhatás érezhető. * Síküveggyártás termékeivel végzett munkák. * Homokfúvásos munkák. * Hűtőteremben végzett munkák. * Tűzálló (lángmentesített) védőruhák: * Hegesztés zárt térben. * Üveggyártás, kohászat. * Átfúródásmentes kötények: * Kicsontozási és darabolási munkák. * Kézi késsel végzett munkák, amennyiben a kés a test irányában is mozog. * Bőrkötények: * Hegesztés. * Kovácsolás. * Öntés. * Az alkar védelme: * Kicsontozás és darabolás. * Kesztyűk: * Hegesztés. * Nem gépszerű, éles tárgyakkal való bánás, amennyiben fennáll a kesztyű befogadásának veszélye. * Savakkal vagy maró oldatokkal végzett, egyéb védelem nélküli munkák. * Fémszálas kesztyűk: * Kicsontozás és darabolás. * Kézi késsel végzett rendszeres vágási vagy vágóhídi munka. * Vágógépek késeinek cseréje. * Vízhatlan öltözék * Esőben vagy hideg időben végzett szabadtéri munkák. * Fényvisszaverő ruha * Olyan munkák, ahol a munkavállalónak tisztán láthatónak kell lennie. * Biztonsági övek * Állványon végzett munkák. * Előre gyártott elemek szerelése. * Vezetékoszlopon végzett munkák. * Biztonsági kötél * Toronydaru fülkéjében végzett munka. * Raktározó- és tárolóberendezések magasban mozgó fülkéjében végzett munka. * Fúrótorony felső részein végzett munkák. * Aknában és csatornában végzett munkák. * A bőr védelme * Burkolóanyagok előállítása. * Bőrcserzés. * Építőipari munkák. * Maró, allergizáló, irritáló, a bőrön keresztül felszívódó vegyi anyagokkal végzett munkák.

A munkaeszköz használata

Munkaeszközt csak a rendeltetésének megfelelő célra és körülmények között szabad használni. A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a veszélyes munkaeszközt kizárólag annak kezelője használja.

A munkaeszköz használatának minősül a munkaeszközzel végzett bármely tevékenység, ideértve az elindítást, leállítást, alkalmazást, szállítást, javítást, karbantartást és tisztítást is.

Tájékoztatás, biztonsági eszközök

A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében

- a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az érintett munkavállalókkal - mind a munkahely egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében - meg kell ismertetni;

- a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni, és használatukat meg kell követelni;

- a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól, a munkavállalók számától függően a munkahelyeket megfelelő eszközökkel kell felszerelni

A munkáltató általános kötelezettségei

A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy az irányítása alá tartozó valamennyi területen a munkahelyek kialakítása és üzemeltetése feleljen meg az e rendeletben meghatározottaknak, továbbá a munkavédelemre vonatkozó egyéb szabályoknak, a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelményeknek.

Webáruház készítés